Informasjon

Hva er en metaanalyse?

Temaside om Korona

Selve metaanalysen

Forskerne slår nå sammen resultatene fra hver av de 23 studiene og foretar en samleanalyse, en metaanalyse. Dette er en statistisk bearbeiding av dataene som gir ett resultat. I vårt eksempel finner man at salmeterol er effektivt! Resultatet er gjennomsnittet av effekten i de 23 studiene. Siden resultatet baserer seg på et høyt antall pasienter, anses konklusjonen å være sikrere enn konklusjonen fra hver av enkeltstudiene. Dette viser forskerne oss med å oppgi et såkalt sikkerhetsintervall (konfidensintervall). Sikkerhetsintervallet angir hvor sikkert resultatet er. Det forteller oss at med 95% sikkerhet så befinner det "sanne" resultatet seg et eller annet sted mellom nedre og øvre grense av intervallet. For eksempel mellom 1,47 og 1,72 (som betyr at effekten er mellom 47% og 72% bedre enn kontrollbehandlingen).

Forrige side Neste side