Informasjon

Hva er en metaanalyse?

Temaside om Korona

Publisering av metaanalyser

De mest kjente publiseringsstedene for metaanalyser er i medisinske tidsskrifter og i The Cochrane Library. Ofte brukes betegnelsen "systematic review", systematiske oversikter, om slike rapporter. Et systematisk oversikt rangeres som det ypperste av medisinsk forskning. I NEL og NHI.no markeres det slik (Ia). En artikkel merket Ia forteller at dette er kunnskap som bygger på systematiske oversikter av randomiserte kontrollerte forsøk.

I The Cochrane Library finnes en samling av flere tusen systematiske oversikter.

Forrige side Neste side