Informasjon

Hva er en metaanalyse?

Temaside om Korona

Svakheter med metaanalyser

Den viktigste svakheten med metaanalyser er det som betegnes "publication bias". I medisinske tidsskrifter har det vist seg lettere å få antatt og publisert studier som har funnet effekt av en behandling, såkalte positive studier. Derimot viser det seg at studier som ikke finner effekt av en behandling, negative studier, ofte er vanskeligere å få publisert. Dermed kan det oppstå en publikasjons skjevhet, de fleste positive studier og færre av de negative studiene blir publisert. Når forskerne som søker etter kvalitetsstudier til en metaanalyse, leter i databasene etter publiserte studier, så finner de et skjevt utvalg av gjennomførte studier. Det er større sjanse for å finne positive studier enn negative studier, selv om det kanskje finnes vel så mange negative studier. Dermed kan konklusjonen fra metaanalysen bli feil, siden forutsetningene for en nøytral rapport er spolert.

Dette er i ferd med å endre seg. I dag må forskere i de ulike land melde inn studier før de gjennomføres. Dermed kan ekspertene som skal utføre en metaanalyse, gå til denne kilden med innmeldte studier og vil kunne identifisere både publiserte og upubliserte studier.

Forrige side Neste side