Nyhetsartikkel

Placeboeffekten må tas på alvor

Skape positive forventninger

Petersen mener at de skapte positive forventningene hos pasienten, er selve kilden til god legekunst.

- Vi kjenner til effekten en hvit frakk har på pasienter. Pasienten må ha tillit til og tro på doktoren, og tro på at han eller hun vet hva de snakker om. Denne erkjennelsen er kanskje ikke godt nok prioritert, mener han, og understreker: - Placeboeffekten er ofte en konsekvens av positive forventninger med bakgrunn i en tro på at effektiv behandling blir gitt.

Et godt eksempel på dette er studier som viser en stor forskjell i effekt om pasienten får åpen eller skjult tilførsel av medisiner direkte i blodårene via en infusjonspumpe. Resultatene viser at effekten blir langt bedre om pasienten vet sikkert at medisin blir gitt i forhold til om de ikke vet det eller er usikker.

Spørsmålet blir da: Hvordan skape positive forventninger?

Petersen mener det er viktig å skape tillitt, beskrive behandlingen godt for pasienten og beskrive de positive erfaringene man har med behandlingen. Legens personlighet, forståelse og evne til å skape håp og tro vil være svært viktig. Venners og pårørendes positive erfaringer med den gitte behandlingen kan også ha effekt, sier han.

Forrige side Neste side