Informasjon

Hva er placeboeffekt?

Ikke lurerier

Men selv om placebo ofte blir beskrevet som narremedisin, betyr det ikke at placeboeffekten er lureri. En gunstig placeboeffekt handler om leger og annet helsepersonells empati og evne til å kommunisere med pasienter.

Placeboeffekten kan ses som en del av all behandling, og mange mener at legenes holdninger og måte å være på er viktige faktorer.

Dette beskriver W. Grant Thompson i boka «The Placebo effect and health». Han skriver at leger bør styrke sin egen placeboeffekt. Veien fram til dette målet er kombinasjonen av faglige kunnskaper og menneskelige egenskaper.

Forrige side Neste side