Informasjon

Hva er placeboeffekt?

Litt historie

«Å være opptatt av helsen er den største hindring for et godt liv». Det sa Platon omtrent 400 år før Kristus. Hvis vi leser sitatet slik: Hvis du ikke bekymrer deg for helsen, holder du deg frisk - så har filosofen kanskje tenkt samme tanker som de som forsker på placeboeffekten i dag.

Det var først på 1950-tallet at placebo ble et omtalt tema. En ofte sitert artikkel, som for alvor brakte emnet på banen, var amerikaneren Henry K. Beechers artikkel fra 1955 med tittelen «The Powerful Placebo». Beecher hevdet at placeboeffekten er reell. Han evaluerte en rekke kliniske studier med over 1000 pasienter og kunne på bakgrunn av dette påstå at placeboeffekten har en betydelig postiv effekt på pasienter.

Ifølge Beecher er det en viss type mennesker, «placebo responders», som reagerer ekstra positivt på placebobehandling.

Konklusjonene til Beecher har opp gjennom årene blitt mye diskutert, og i løpet av 1990-tallet og fram til i dag er det kommet en rekke bøker og artikler om placeboeffekten sett både fra et medisinsk og psykologisk standpunkt.

De siste årene har diskusjonen gjerne handlet om bruken av placebo og størrelsen av placeboeffekten.

Forrige side Neste side