Informasjon

Hva er placeboeffekt?

Har fått status

At omstendighetene rundt en behandling er avgjørende for effekten, blir i dag støttet fra mange hold. Placeboeffekten gir på denne måten innsikt i relasjonen mellom behandler og pasient og hvor viktig det er med god kommunikasjon.

En forskningsrapport fra British Medical Journal (BMJ) illustrerer dette godt.

Den viser at samhandlingen mellom pasienten og den som ga behandlingen, påvirket resultatet da 262 personer med irritabel tarm-syndrom ble behandlet.

Forsøkspersonene ble inndelt i én av tre grupper:

Den ene ble satt på venteliste. Den andre fikk placeboakupunktur med lite oppfølging og tilbakemelding fra behandleren. Den tredje fikk placeboakupunktur der behandler viste empati, ga oppmerksomhet og oppnådde fortrolighet.

Hensikten med å benytte placeboakupunktur i studien var å gi en behandling som kun utløste placeboeffekter.

Resultatet etter tre uker var som følger: De som var på venteliste, fikk mindre effekt enn de som hadde begrenset samhandling med legen sin. Utvidet samhandling ga best effekt. Den siste gruppen mente at akupunkturbehandlingen hadde lindret symptomene. Studien konkluderer med at empati og positive forventninger hos den som gir behandling, påvirker det kliniske resultatet.

Forrige side Neste side