Informasjon

Hva er placeboeffekt?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Kaptchuk T, Kelley J. Components of placebo effect: randomised controlled trial in patients with irritable bowl syndrome. BMJ 2008. 336: 999 - 1003.
  2. Andersen L. Skiftende holdninger til placeboeffekten gennem de seneste 50 år. Ugeskr Læger 2005; 167:4726. Ugeskrift for Læger
  3. Torstensen TA, Østerås H, Äng B. Fysioterapi for skuldersmerter - mer enn placebo. Fysioterapeuten 2008.
  4. Kumle M. Er det nålene eller omsorgen som lindrer? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:7. Tidsskrift for Den norske legeforening
  5. Pripp AH. Placeboeffekten. Tidsskr Nor Legeforen 2019. tidsskriftet.no
Forrige side