Informasjon

Prøver og tester er ikke perfekte

Vi hører stadig om feil som begås av leger. Spesielt gjelder det diagnoser som overses, og diagnoser som feilaktig blir satt på friske personer. Hvorfor skjer det? Er legene uoppmerksomme og likegyldige? Eller finnes en annen forklaring?

Du har kanskje selv opplevd at legen din har stilt feil diagnose eller at diagnosen er blitt stilt altfor sent. Ja, kanskje har du fått vite at du har en sykdom som det først lang tid senere ble klart at du ikke hadde. Uansett har vi alle lest oppslag i aviser om leger som overser diagnoser, noe som kan ha skjebnesvangre følger for den pasienten det gjelder.

Vi skal ikke underslå at det i mange av disse tilfellene kan dreie seg om dårlig legearbeid. Leger gjør feil som alle andre. Men, forklaringen kan også være at medisinske metoder ikke er perfekte. På mange områder innenfor medisinen er de tester og prøver som legene bruker, unøyaktige. De skiller dårlig mellom syke og friske personer.

Hva er en prøve eller test?

Vanligvis forbinder vi en prøve eller test med en blodprøve, et røntgenbilde, en celleprøve etc. Men prøver/tester er langt mer omfattende enn som så. Faktisk er det slik at hvert spørsmål legen stiller deg, er en test. Svaret du gir, bruker legen til å styrke eller svekke mistanken om en bestemt sykdom i sitt diagnostiske arbeid. Det samme gjelder kroppsundersøkelsen. Hver del av kroppsundersøkelsen - for eksempel undersøkelse av hjertet, lungene, magen - er en serie tester som bidrar til å forsterke eller avkrefte de diagnosene legen vurderer. I tillegg kommer det vi tradisjonelt oppfatter som prøver og undersøkelser: Blodprøver, urinprøve, røntgen, ultralyd, CT, MR og mange, mange andre.

Neste side