Informasjon

Prøver og tester er ikke perfekte

Temaside om Korona

Ikke alle prøver er gode prøver

Over mange år har kloke leger og forskere samlet kunnskap om nytten av ulike prøver og tester ved bestemte sykdommer. Ved enhver sykdom har en bestemt prøve en diagnostisk verdi. Prøven kan i høy eller liten grad skille mellom de med sykdommen og de uten sykdommen. La oss ta som eksempel diagnostikk av magesår. Blant dem med ubehag i øvre del av magen pleier vi å si at spiselindring (plagene lindres når du spiser) er et typisk magesårsymptom. Men i en studie gjennomført i Trondheim fant man at bare 48 prosent av dem med magesår hadde spiselindring, og motsatt hadde 22 prosent av dem uten magesår også spiselindring. Da aner du kanskje at et bekreftende eller avkreftende svar på spørsmålet om du har spiselindring, ikke bringer legen så mye nærmere en sikker diagnose. Akkurat i jakten på magesår er det faktisk ingen spørsmål eller funn ved kroppsundersøkelsen som skiller de med og uten magesår noe særlig bedre enn spørsmålet om spiselindring.

En viktig oppgave for medisinsk forskning er uopphørlig å lete etter eller utvikle nye tester som gjør at vi kan stille mer presise diagnoser. Innenfor noen områder av medisinen har vi svært gode tester som gir oss sikre diagnoser, mens andre områder av medisinen mangler enkle og gode tester, og kanskje er det bare ved svært avanserte og kostbare undersøkelser (for eksempel MR) at vi får det riktige svaret. Men noen ganger er også de avanserte undersøkelsene usikre, og det er kanskje først under en operasjon eller etter at pasienten er død, at den endelige diagnosen stilles.

Forrige side Neste side