Informasjon

Prøver og tester er ikke perfekte

Temaside om Korona

Kan vi gjøre prøven enda bedre?

Noen ganger er det så viktig å oppdage en bestemt sykdom, at legene velger å skyve på grensene mellom normalt/unormalt slik at sensitiviteten blir høyere - det vil si at man øker sjansen for å oppdage de med sykdommen, antallet falske negative svar blir lavt. Men dette gjør vi dessverre ikke ustraffet. Når vi på denne måten forbedrer sensitiviteten, så går spesifisiteten ned. Det vil si at vi får flere falske positive - at flere personer får beskjed om at de har en sykdom de faktisk ikke har. Og ofte er det slik at hvis vår test fanger opp de aller fleste med sykdommen, så er antallet personer med falske positive svar langt høyere enn antallet sanne positive. Problemet for legen og for deg som pasient er at på det tidspunktet svaret foreligger, så har vi ingen mulighet til å vite hvem som har et falskt positivt svar og hvem som har et sant positivt svar. Følgen blir at alle med positivt svar må undersøkes videre med mer krevende tester, og mange er blitt unødvendig bekymret (de falske positive).

Forrige side Neste side