Informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Ikke alle behandlingsstudier er kvalitetsstudier

Som det fremgår av ovenstående, er det mange fallgruver når vi skal vurdere effekten av en ny behandling. Behandlingsstudier som ikke oppfyller kravene til et randomisert, kontrollert forsøk, har i våre dager liten troverdighet og blir vanligvis forkastet når vi skal ta stilling til om en behandling kan anbefales eller ikke.

Forrige side Neste side