Informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Randomiserte kontollerte studier er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker.

Ikke alle behandlingsstudier er kvalitetsstudier

Som det fremgår av ovenstående, er det mange fallgruver når vi skal vurdere effekten av en ny behandling. Behandlingsstudier som ikke oppfyller kravene til et randomisert, kontrollert forsøk, har i våre dager liten troverdighet og blir vanligvis forkastet når vi skal ta stilling til om en behandling kan anbefales eller ikke.

Forrige side Neste side