Informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Randomiserte kontollerte studier er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker.

Forrige side