Pasientrettigheter

Rettigheter og helsetjeneste

Sakkyndigerklæringer i vergemålssaker

Ny vergemålslov og vergemålsforskrift trer i kraft 1. juli 2013. Det heter ikke lenger hjelpeverge, men verge. Behandlende lege kan bli anmodet om å skrive sakkyndighetserklæring og/eller anmode om opprettelse av verge.
Rettigheter og helsetjeneste

Fornyet vurdering - second opinion

Dersom du ønsker deg en ny vurdering av din tilstand hos en annen allmennlege eller en annen spesialist, har du krav på å få en fornyet vurdering. Dette skal du få uten at du behøver å oppgi noen grunn for det.
Rettigheter og helsetjeneste

Når du vil kreve erstatning

Når du vil kreve erstatning må visse vilkår være oppfylt. Dette kan være skader på grunn av svikt i behandlingen, eller erstatning for bivirkning av legemiddel.