Pasientrettigheter

Rettigheter og helsetjeneste

Sakkyndigerklæringer i vergemålssaker

Ny vergemålslov og vergemålsforskrift trer i kraft 1. juli 2013. Det heter ikke lenger hjelpeverge, men verge. Behandlende lege kan bli anmodet om å skrive sakkyndighetserklæring og/eller anmode om opprettelse av verge.
Rettigheter og helsetjeneste

Fornyet vurdering - second opinion

Dersom du ønsker deg en ny vurdering av din tilstand hos en annen allmennlege eller en annen spesialist, har du krav på å få en fornyet vurdering. Dette skal du få uten at du behøver å oppgi noen grunn for det.
Rettigheter og helsetjeneste

Når du vil kreve erstatning

Har du fått feil behandling eller diagnose?