Informasjon

Arbeidsplassvurdering

NAV kan dekke utgiftene til at en ekstern fysioterapeut eller ergoterapeut vurderer arbeidsplassen. Du kan få en slik vurdering hvis du er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, slik at du kan gjenoppta arbeidet ditt.

Temaside om Korona