Informasjon

Tilbud ved psykiske helseproblemer

Temaside om Korona

Sykmeldte personer, personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller har vanskelig for å komme inn i arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser kan få flere typer tilbud og tiltak gjennom NAV.

Hva slags tiltak?

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL