Informasjon

Blå resept for medisiner

Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling.

Temaside om Korona

 

Forhåndsgodkjent refusjon

Har du en kronisk sykdom som du trenger behandling for i minst tre måneder i løpet av året, kan du ha krav på medisiner på blå resept. Behandlingen trenger ikke å være sammenhengende. En rekke legemidler og medisinsk forbruksmateriell er forhåndsgodkjent for forskrivning direkte på blå resept.

Se informasjon hos Helsenorge.no om Blå resept - refusjon av kostnader ved kjøp av medisiner og om betaling for legemidler på apotek.

Refusjon etter individuell søknad

Fra 01.01.2018 er det nye regler for refusjon hvor refusjonsvilkår skal vurderes i forhold til alvorlighet av sykdommen, nytteverdi og ressursbruk. §§ 3a og3b er slått sammen til en ny §3. Dette innebærer blant annet at sjelden sykdom ikke lenger er et eget kriterium. 

Endringene i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften kan du lese på lovdata.no

Les også mer hos Helsenorge.no om Individuell søknad om blå resept