Informasjon

Dine rettigheter som pasient

Norsk helselovgivning er omfattende og kan være vanskelig å finne frem i. Vi har ingen egen lov hvor alle pasientrettigheter er samlet. Bestemmelser om pasientrettigheter er spredt i mange forskjellige lover som angår helsetjenesten.

Temaside om Korona