Informasjon

Egenandelstak 1

Temaside om Korona

Les mer om egenandelstak 1 hos Helsenorge.no og hos Helfo

Denne ordningen omfatter godkjente egenandeler ved følgende behandlinger og helsetjenester:

  • Legehjelp
  • Psykologhjelp
  • Sykehus/poliklinikk ved sykehus
  • Laboratorier og røntgeninstitutt
  • Pasientreiser
  • Apotek, bandasjist: Medisiner, næringsmidler og utstyr på blå resept

Egenandelene registreres automatisk både hos leger, psykologer, apotek, røntgeninstitutter og hos transportører, og sendes til HELFO. Når beløpsgrensen - egenandelstak 1 er i 2020 på 2460 kroner - er nådd, får du automatisk tilsendt frikort innen tre uker til din folkeregistrerte adresse.

Det anbefales at du tar vare på alle kvitteringer for å bruke som dokumentasjon dersom det blir noen uklarheter. Når du får tilsendt frikortet får du samtidig en oversikt over de egenandelene som er registrert. Du kan også logge inn på helsenorge.no for å se oversikt over registrerte egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger.

Barn under 16 år er fritatt egenandeler. Ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18 år, samt pasienter med HIV-infeksjon, fritatt fra å betale egenandeler. I tillegg til egenandel kan det kreves pasientbetaling for enkelte tjenester, materiell, bandasjer og annet. Slik pasientbetaling kan ikke føres på egenandelskortet, og kan kreves av pasienter som er fritatt egenandeler.

Selv om du har frikort, kan du bli avkrevd ytterligere betaling hos legen. Det skyldes vanligvis at legen i tillegg til egenandel ved konsultasjon, kan kreve betaling for bedøvelsesmidler og bandasjemateriell. Legen kan også kreve betaling når han eller hun etter pasientens ønske sender resept, henvisning eller lignende hjem til pasienten eller direkte til for eksempel apotek eller spesialist. Disse utgiftene omfattes ikke av frikort-ordningen.

Felles for egenandelstak 1 og 2

Hvis du har betalt mer i godkjente egenandeler enn det fastsatte egenandelstaket, vil du få det du har krav på tilbakebetalt automatisk fra HELFO.

Det er en frist på seks måneder for å sette fram krav dersom du skal ha noe utbetalt. Fristen regnes fra det tidspunktet behandlingen eller tjenesten som utløste egenandelen, ble gitt.

De fleste helseinstitusjonene vil ha registrert ditt frikort i sine journalsystemer. Men det anbefales at du alltid har med frikortet som dokumentasjon. Hvis du ikke har med frikortet, kan du måtte betale egenandel på vanlig måte og få den tilbakebetalt fra HELFO.

Vil du vite mer?

  • Egenandelstak 2