Informasjon

Egenandelstak og frikort

Les mer om egenandelstak hos Helsenorge.no og hos Helfo

Ordningen omfatter godkjente egenandeler ved følgende behandlinger og helsetjenester:

  • Legehjelp
  • Psykologhjelp
  • Fysioterapi
  • Enkelte former for tannsykdom
  • Sykehus/poliklinikk ved sykehus
  • Laboratorier og røntgeninstitutt
  • Pasientreiser
  • Apotek, bandasjist: Medisiner, næringsmidler og utstyr på blå resept
  • Opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Egenandelene registreres automatisk både hos leger, psykologer, fysioterapeut, apotek, røntgeninstitutter og hos transportører, og sendes til HELFO. Beløpsgrensen eller egenandelstaket er i 2023 på 3040 kroner. Når egenandelstaket er nådd og vedtak om frikort er fattet, får du automatisk melding via e-post eller sms og digitalt frikort.

Det anbefales at du tar vare på alle kvitteringer for å bruke som dokumentasjon dersom det blir noen uklarheter. Du kan logge inn på helsenorge.no for å se oversikt over registrerte egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger.

Barn under 16 år er fritatt egenandeler. Ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18 år, samt pasienter med hiv-infeksjon, fritatt fra å betale egenandeler. I tillegg til egenandel kan det kreves pasientbetaling for enkelte tjenester, materiell, bandasjer og annet. Slik pasientbetaling kan ikke føres på egenandelskortet, og kan kreves av pasienter som er fritatt egenandeler.

Selv om du har frikort, kan du bli avkrevd ytterligere betaling hos legen. Det skyldes vanligvis at legen i tillegg til egenandel ved konsultasjon, kan kreve betaling for bedøvelsesmidler og bandasjemateriell. Legen kan også kreve betaling når han eller hun etter pasientens ønske sender resept, henvisning eller lignende hjem til pasienten eller direkte til for eksempel apotek eller spesialist. Disse utgiftene omfattes ikke av frikort-ordningen.

Hvis du har betalt mer i godkjente egenandeler enn det fastsatte egenandelstaket, vil du få det du har krav på tilbakebetalt automatisk fra HELFO.

Det er en frist på seks måneder for å sette fram krav dersom du skal ha noe utbetalt. Fristen regnes fra det tidspunktet behandlingen eller tjenesten som utløste egenandelen, ble gitt.

De fleste behandlere vil ha mulighet til å sjekke om du har i sine journalsystemer. Hos behandlere som ikke har mulighet til å kontrollere frikortstatus digitalt, må du fortsatt vise frikortet. Frikortet og registrerte egenandeler finner du ved å logge inn på helsenorge.no.