Informasjon

Egenandelstak 2

Les mer om egenandelstak på Helsenorge.no.

I ordningen for frikort - egenandelstak 2 - inngår godkjente egenandeler ved følgende behandlinger og helsetjenester:

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • Enkelte former for tannsykdommer
  • Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Når du har betalt mer i godkjente egenandeler enn det fastsatte egenandelstaket for disse tjenestene, sender HELFO frikortet for egenandelstak 2 automatisk til din folkeregisteradresse innen tre uker.

Fra 1.1.2019 er egenandelstak 2 på 2085 kroner for kalenderåret.

Det anbefales at du tar vare på alle kvitteringer for å bruke som dokumentasjon dersom det blir noen uklarheter. Når du får tilsendt frikortet får du samtidig en oversikt over de egenandelene som er registrert. Du kan også logge inn på helsenorge.no for å se oversikt over registrerte egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger.

Det er viktig å være oppmerksom på at ordningen ikke omfatter alle typer behandling hos tannlege. Vanlige tannlegebesøk med sjekk og reparasjon av hull i tennene dekkes ikke. Det som inngår i ordningen er:

  • Sykdommer og anomalier (misdannelser) i munn og kjeve
  • Undersøkelse før oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering)
  • Behandling og rehabilitering av marginal periodontitt (tannkjøttsykdom)

Selv om du har frikort, kan du bli avkrevd ytterligere betaling hos tannlegen. Det skyldes at det er fri prissetting for tannleger. Tannleger kan dermed kreve betaling ut over de godkjente egenandelene. Det er bare den godkjente egenandelen som kan føres i kvitteringskortet eller refunderes for de med frikort.

For behandling hos fysioterapeut inngår kun egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeuter som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.

Egenandeler ved opptreningsinstitusjon gjelder kun ved opptreningsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Egenandeler ved behandlingsreiser i regi av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet inngår, men eventuelle egenandeler for ledsager inngår ikke.

Felles for egenandelstak 1 og 2

Hvis du har betalt mer i godkjente egenandeler enn det fastsatte egenandelstaket, vil du få det du har krav på refundert fra HELFO. Enkeltbeløp under 200 kroner refunderes ikke. Dersom du har småbeløp som skal refunderes, kan du samle opp disse og få dem utbetalt samlet. Det er en frist på seks måneder for å sette fram krav dersom du skal ha noe utbetalt. Fristen regnes fra det tidspunktet behandlingen eller tjenesten som utløste egenandelen, ble gitt.

Du må alltid ha med frikortet hvis du skal slippe å betale egenandel. Hvis du ikke har med frikortet, kan du bli nødt til å betale egenandel på vanlig måte og få den tilbakebetalt av HELFO.

Vil du vite mer?