Informasjon

Egenmeldinger

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Temaside om Korona

Etter to måneders ansettelse, kan arbeidstakeren selv sykmelde seg i opp til tre kalenderdager (helgedager telles med). Blir du syk en fredag, regnes lørdag og søndag med - dvs. du må ha sykmelding fra mandagen. Blir du syk på mandag, vil egenmeldingen kunne gjelde for mandag, tirsdag og eventuelt onsdag.

Denne retten kan benyttes fire ganger i løpet av en 12 måneders periode, og det er her uten betydning om fraværet er en, to eller 3 dager.

Dersom bedriften er med i ordningen inkluderende arbeidsliv, kan arbeidstakeren selv sykmelde seg i opp til 8 kalenderdager. Ordningen kan benyttes i 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode, og det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.

Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved førstegangs og senere sykmeldinger. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding vurderes før aktiv sykmelding. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Kopi av legeattesten "Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom" sendes arbeidsgiver.

Lege kan vanligvis sykmelde tidligst fra den dato pasienten er til konsultasjon. Får pasienten ikke time hos legen samme dag, kan dagen man snakket med legen på telefonen godtas som start på legens sykmelding. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time hos legen få dager etter telefonsamtalen.

Egenmelding gjelder hvis du må være borte fra arbeid når du selv blir syk. Hvis du må være borte fra arbeid på grunn av barns sykdom, kan du ha rett på omsorgsdager. Disse kommer i tillegg til egenmeldingsdagene du har når du selv er syk.

Vil du vite mer?