Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Retningslinjer om bruk av vanedannende medikamenter og bilkjøring gir klare reglene for hva som er tillatt å bruke av medisiner.

Veitrafikkloven og bruk av vanedannende medisiner

Veitrafikkloven setter forbud mot bilkjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Det gjelder også bruk av beroligende eller bedøvende midler som sovemedisiner, sterkere smertestillende medisiner eller vanedannende medisiner (B-preparater) i doser som reduserer oppmerksomhet eller kjøreevne. Slike medikamenter kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller kritisk sans like mye som alkohol. Dette gjelder særlig kombinasjoner av to eller flere slike medikamenter. Førerkortforskriften regulerer bruk av vanedannende og bedøvende medisiner når du kjører bil.

Eksempler på slike medisiner er Valium/Vival/Stesolid. Inntak av 15 mg av en av disse kan sammenlignes med en promille på 1 når det gjelder kjøreferdigheter – selv om du ikke føler deg påvirket eller ruset. Langvarig bruk fører ofte til at du ikke føler deg påvirket, men studier viser at egenskapene som er viktige ved bilkjøring, likevel er tydelig svekket. Dette er presisert i forskrift om førerkort. 

Hva betyr dette lovverket for deg som bruker beroligende midler, sovemedisin og smertestillende midler?

Neste side