Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Hvilke grenser er satt?

Myndighetene har i forskriften angitt maksimale dosegrenser for de aktuelle medikamentgruppene. Disse dosegrensene finner du oversikt over i dokumentet førerkort medisintabell. Dosene som står i kolonnen "Oppfyller vanligvis helsekravene" er maks tillatte dose per døgnet av det enkelte legemidlet. Legg merke til at reglene er strengere i førerkortgruppe 2 og 3 enn for førere av personbil.

Dersom du bruker to vanedannende eller bedøvende legemidler samtidig, for eksempel sterke smertestillende og sovemedisin, er tillatte maksimale dosegrense halvert. Ved bruk av flere enn to vanedannende og/eller bedøvende legemidler er helsekrav for førerkort ikke oppfylt og du får ikke kjøre bil eller annen motorvogn.

Sporadisk bruk

Ved sporadisk bruk av vanedannende medisiner er du ikke tilvent legemiddelet, og du skal da vente med å kjøre bil til det er ute av kroppen. For enkeltdoser med sterke smertestillende, for eksempel Pinex Forte eller Nobligan, anbefales du å vente minst åtte timer. Nye regler spesifiserer at det ved kortvarig bruk av sterke smertestillende - som for eksempel etter en tanntrekking, ikke er lov å kjøre bil dersom du er avhengig av denne medisinen gjennom hele døgnet. 

Ved enkeltdoser av sovemedisin, for eksempel zopiklon, skal du vente i minst åtte timer før du kjører bil. Ved førerkortgruppe 2 og 3 er reglene strengere.

Fast bruk   

For noen eksempler ved vanedannende legemidler brukt i faste doser, se denne tabellen

For diazepam (Valium, Stesolid, Vival) er det ikke lov å kjøre bil dersom daglig inntak er over 10 mg. 

For oksazepam (Sobril, Alopam) vil daglig inntak over 30 mg føre til at du ikke har lov å kjøre bil, mens inntak opptil 30 mg oftest er akseptabelt. Bruker du andre vanedannende medisiner i tillegg, er tillatte maksdoser halvert til 15 mg.

Tar du sovemedisin på kvelden i vanlige doser, er det akseptabelt å kjøre bil neste dag.

Tar du sterke smertestillende legemidler i vanlige doser har du lov å kjøre bil så lenge medisinene er brukt over tid for en kronisk tilstand. Med de nye reglene gjelder dette bare dersom du tar medisinen slik at dosen er jevnt fordelt igjennom dagen, det vil for eksempel tilsvare Paralgin Forte eller Tramadol tre ganger daglig inntatt hver sjette time. Ved oppstart av behandling eller ved doseøkning, har du kjørekarens i minst en uke, til du har vent deg til den nye styrken. 

Flere andre medisiner enn de vi har nevnt over, omfattes av reglene. Det gjelder medisiner mot alvorlig sinnslidelse (psykose), medisiner mot depresjon og epilepsimedisin. Disse kan vanligvis brukes i godkjente doser, ved stabil sykdom og stabil bruk. "Gamle" typer allergimedisin, som Vallergan, brukes av enkelte som sovemedisin og maks tillatte dose er 30 mg forutsatt at inntak er minst åtte timer før kjøring. Det er ikke tillatt å kjøre tyngre kjøretøy dersom du bruker allergimedisin som sovemedisin. Se tabellen for maksdoser for noen av disse medisinene. Ved bruk av alle disse legemidlene er det viktig å unngå bilkjøring inntil du er godt kjent med effekten av medisinen. Det betyr at du også må unngå bilkjøring i forbindelse med doseøkninger. Bruker du medisin mot psykose, depresjon eller epilepsi kombinert med andre medikamenter som påvirker kjøreevnen, må du kontakte legen din for å få vurdert om helsekravene er oppfylt.

Merk at fast bruk av vanedannende legemidler over lang tid generelt ikke anbefales med enkelte unntak. Dersom du bruker slike midler uten medisinsk godkjent årsak over lengre tid, skal legen din vurdere å avslutte behandlingen.

Forrige side Neste side