Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Nye retningslinjer om bruk av medikamenter og bilkjøring, innskjerper reglene for hva som er tillatt å bruke av medisiner. Ved for høyt forbruk av midler som påvirker kjøreevnen, har legen plikt til å melde fra.

Narkotiske stoffer

Ved bruk av narkotiske smertestillende medisiner (morfin/opioider) alene, med regelmessig inntak og innenfor gjeldende dosegrenser og for en medisinsk tilstanden, er helsekravene oppfylt. Ved samtidig bruk av andre beroligende eller bedøvende midler, eller medikamenter som kan ha innvirkning på kjøreevnen, er tillatte dosegrenser halvert. Dersom du bruker mer enn to vanedannende midler er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt, og legen har plikt til å melde dette til fylkesmannen dersom bruken er varig.

Ved bruk av morfin/opiater er det ikke tillatt å kjøre bil de første en til to ukene etter oppstart av medisin eller doseøkning. Legen skal gi deg beskjed om dette, og du er juridisk forpliktet til å avstå fra bilkjøring.

Morfin/opiater brukt i rushensikt eller med et misbrukspreg er alltid uforenlig med å ha førerkort.

Forrige side Neste side