Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Hva om jeg bruker for mye medisiner?

Hva skjer om jeg bruker slike medisiner i doser over grensene? Aktuelle tiltak vil være å redusere medisinbruken eller å skifte til andre typer medisiner som ikke påvirker bilkjøringen. Både du selv og legen har et ansvar for å vite om helsekravene til førerkort er oppfylt. Nedtrapping av slike medisiner kan i noen tilfeller være krevende, og det kan være nødvendig med hjelp. Dersom dere ikke lykkes med skifte av medisiner eller nedtrapping, er legen forpliktet til å sende melding til statsforvalteren.

Forrige side Neste side