Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Nye retningslinjer om bruk av medikamenter og bilkjøring, innskjerper reglene for hva som er tillatt å bruke av medisiner. Ved for høyt forbruk av midler som påvirker kjøreevnen, har legen plikt til å melde fra.

Kombinasjon av flere vanedannende medisiner

Det understrekes igjen at kombinasjoner av medisiner ses på som spesielt uheldig. Bruker du fast Pinex Forte fire tabletter daglig og samtidig mer enn 5 mg Valium, eller mer enn 5 mg Zolpidem, vil helsekravet ikke være oppfylt og du har ikke lov å kjøre bil.

Eksemplene ovenfor gjelder førerkort for personbil/førerkortgruppe 1. Grensene er strengere for tyngre kjøretøy.

Forrige side Neste side