Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Nye retningslinjer om bruk av medikamenter og bilkjøring, innskjerper reglene for hva som er tillatt å bruke av medisiner. Ved for høyt forbruk av midler som påvirker kjøreevnen, har legen plikt til å melde fra.

Søknad om dispensasjon

Hvis legen må melde til fylkesmannen om at du bruker for mye medisiner i forhold til førerkortforskriften, er det du selv som må søke om å få dispensasjon til å beholde førerkortet. Du må da redegjøre for din situasjon og søke om unntak fra bestemmelsene. Du må vedlegge uttalelse fra legen din og helseattest for førerkort (skjema NA-0202 som fastlegen din fyller ut). Med de nye reglene vil det være svært begrenset mulighet for å få innvilget dispensasjon ved høyt forbruk av vanedannende legemidler.

Forrige side