Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Søknad om dispensasjon

Hvis legen må melde til statsforvalteren at du bruker for mye medisiner i forhold til førerkortforskriften, er det du selv som må søke om å få dispensasjon til å beholde førerkortet. Du må da redegjøre for din situasjon og søke om unntak fra bestemmelsene. Du må vedlegge uttalelse fra legen din og helseattest for førerkort (skjema NA-0202 som fastlegen din fyller ut). Med de nye reglene vil det være svært begrenset mulighet for å få innvilget dispensasjon ved høyt forbruk av vanedannende legemidler.

Forrige side