Nyhetsartikkel

Førerkort og nedsatt førlighet

Helsekravene innebærer at førligheten må være god nok til at du kan kjøre på en trafikksikker måte.

Ved vurderingen av helsekrav for førerkortgruppe 1 legges det vekt på koordinasjonsevne, redusert kraft eller følsomhet i armer og bein, og redusert gripeevne. Dersom du har svekket førlighet og tilstanden din er stabil, avgjør trafikkstasjon med en eventuell praktisk prøve, om førerrett kan gis og om du eventuelt har behov for ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet. Dersom det er grunn til å tro at svekkelsen i førlighet vil bli verre (eller er progressiv), kan det gis helseattest, eventuelt etter kjørevurdering med anbefaling om førerrett for inntil ett år. Relevant spesialist kan gi førerrett for lengre tid. Ved tvil oversendes saken til Fylkesmannen.

For vurdering av helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3, skal det tas hensyn til de ytterligere risikoene og farene som er forbundet med å føre motorkjøretøy i disse gruppene.

Førerkortgrupper

  • Førerkortgruppe 1 består av de lettere klassene motorvogner (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer).
  • Førerkortgruppe 2 består av kjøretøy tyngre enn 3500 kg og opp til med vogntog.
  • Førerkortgruppe 3 består også av tyngre kjøretøy beregnet for personbefordring (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis.

Kilde: Helsedirektoratet