Nyhetsartikkel

Førerkort og nyresykdom

Helsekrav for førerkort er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I tillegg til dette generelle helsekravet, er det også spesifikke helsekrav knyttet opp mot ulike nyresykdommer. De kan du lese mer om i denne artikkelen.

Førerkortgrupper

  • Førerkortgruppe 1 består av de lettere klassene motorvogner (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer).
  • Førerkortgruppe 2 består av kjøretøy tyngre enn 3500 kg og opp til med vogntog.
  • Førerkortgruppe 3 består også av tyngre kjøretøy beregnet for personbefordring (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis.

Førerkort og kronisk nyresvikt

For førerkortgruppe 1 er helsekravene oppfylt dersom du har et godt allment funksjonsnivå. For førerkortgruppe 2 og 3 er kravene oppfylt dersom du har et godt allment funksjonsnivå og etter anbefaling fra relevant spesialist. Helseattest gis for inntil to år av gangen.

Førerkort og dialysebehandlede

For førerkortgruppe 1 er helsekravene oppfylt etter uttalelse fra relevant spesialist. Helseattest gis for inntil tre år av gangen. For førerkortgruppe 2 og 3 er helsekravene oppfylt etter uttalelse fra relevant spesialist. Helseattest gis for inntil tre år av gangen.

Førerkort og nyretransplanterte

Helsekravene for førerkortgruppe 1 er oppfylt etter tilheling. Helseattest med vanlig varighet. For førerkortgruppe 2 og 3 gjelder samme krav.

Kilde: Helsedirektoratet