Nyhetsartikkel

Førerkort og psykiske lidelser

Helsekrav for førerkort er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten innsikt i egen sykdom, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I tillegg til dette generelle helsekravet for førerrett ved psykiske lidelser, er det også spesielle helsekrav knyttet opp mot ulike diagnoser. De kan du lese om i denne artikkelen.

Førerkortgrupper

  • Førerkortgruppe 1 består av de lettere klassene motorvogner (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer).
  • Førerkortgruppe 2 består av kjøretøy tyngre enn 3500 kg og opp til med vogntog.
  • Førerkortgruppe 3 består også av tyngre kjøretøy beregnet for personbefordring (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis.

Førerkort og schizofreni

Helsekrav til førerkortgruppe 1 kan oppfylles etter vurdering av relevant spesialist dersom tilstanden har vært stabil i tre måneder, du har god etterlevelse og oppfølging av behandlingen, og dersom det ikke er noen av medisinene du tar som kan gi bivirkninger som påvirker trafikksikkerheten, og du har god kognitiv funksjonsevne. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil to års varighet, før førerrett etter to år kan gis med vanlig varighet.

Helsekrav til førerkortgruppe 2 og 3 regnes som oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom tilstanden har vært stabil i ett år, du har god etterlevelse og oppfølging av behandling, og dersom det ikke er noen av medisinene du tar som kan gi bivirkninger som påvirker trafikksikkerheten, og du har god kognitiv funksjonsevne.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil to års varighet, før førerrett etter to år kan gis med vanlig varighet.

Førerkort og flere sykluser med maniske episoder

Helsekravene til førerkortgruppe 1 kan oppfylles etter vurdering av en relevant spesialist dersom tilstanden din har vært stabil og uten maniske episoder i minst seks måneder, din etterlevelse og oppfølging av behandlingen er god, og medisinene du tar ikke har bivirkninger som kan påvirke trafikksikkerheten. I tillegg kreves det at du har god innsikt i sykdommen. Helseattesten kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen i to år, før førerrett kan gis med vanlig varighet.

Helsekravene til førerkortgruppe 2 og 3 kan oppfylles etter vurdering av relevant spesialist dersom tilstanden har vært stabil og uten maniske episoder i tre år, du har god etterlevelse og oppfølging av behandlingen, og ingen av medisinene har bivirkninger som kan påvirke trafikksikkerheten. I tillegg kreves det at du har god innsikt i sykdommen. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen i to år, før førerrett kan gis med vanlig varighet.

Førerkort og personlighetsforstyrrelser

For personlighetsforstyrrelser med impulskontrollproblemer eller svekket dømmekraft:

Helsekravene for førerkortgruppe 1 kan oppfylles etter vurdering av relevant spesialist dersom dømmekraften din blir vurdert til å være god under stress, du har tilstrekkelig impulskontroll, og det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen i to år, før førerrett kan gis med vanlig varighet.

Helsekravene til førerkortgruppe 2 og 3 regnes som oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom dømmekraften din vurderes til å være god under stress, du har tilstrekkelig impulskontroll og det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen i to år, før førerrett kan gis for inntil tre år av gangen.

Førerkort og hyperkinetiske forstyrrelser uten atferdsforstyrrelse

Helsekravene for førerkortgruppe 1 kan oppfylles etter klar anbefaling fra behandlende lege eller psykolog dersom du ikke har samtidig en sykdom til som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og du har god kognitiv funksjonsevne. Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil to års varighet, før førerrett etter to år kan gis med vanlig varighet.

Helsekravene for førerkortgruppe 2 og 3 kan oppfylles etter klar anbefaling fra behandlende lege eller psykolog, dersom du ikke har samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og du har god kognitiv funksjonsevne. Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil to års varighet, før førerrett etter to år kan gis med vanlig varighet.

Førerkort og psykisk utviklingshemming

Helsekravene for førerkortgruppe 1 er oppfylt dersom relevant spesialist vurderer at funksjonsnivået er forenelig med sikker føring av motorvogn.

Helsekravene for førerkortgruppe 2 og 3 er ikke oppfylt.

Kilde: Helsedirektoratet