Nyhetsartikkel

Førerkort og søvnsykdommer

Dersom bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn, er helsekravene til førerkort ikke oppfylt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For å få førerrett ved søvnsykdommer må det generelle helsekravet oppfylles. Dersom du er utsatt for påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn, er dette kravet ikke oppfylt.

Førerkortgrupper

  • Førerkortgruppe 1 består av de lettere klassene motorvogner (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer).
  • Førerkortgruppe 2 består av kjøretøy tyngre enn 3500 kg og opp til med vogntog.
  • Førerkortgruppe 3 består også av tyngre kjøretøy beregnet for personbefordring (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis.

Les også: Strengere krav til bruk av vanedannende medisiner ved bilkjøring

Obstruktivt søvnapnèsyndrom og førerkort

Ved moderat og alvorlig obstruktivt søvnapnèsyndrom er helsekravene til førerkortgruppe 1 oppfylt dersom spesialist kan attestere at du har oppnådd tilfredsstillende kontroll på symptomer, og at du følger legens råd og anbefalinger. Når disse kravene er oppfylt, kan det gis anbefaling om førerrett for inntil tre år av gangen. For førerkortgruppe 2 og 3 gjelder samme krav, men her gis helseattest med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen.

Les også: Obstruktivt søvnapnèsyndrom

Narkolepsi og førerkort

Ved narkolepsi/katapleksi er helsekravene til førerkortgruppe 1 oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at du har oppnådd en stabil fase med god funksjon. Deretter kan helseattest med anbefaling om førerrett gis for inntil ett år av gangen. Helsekravene for førerkortgruppe 2 og 3 er ikke oppfylt.

Les også: Narkolepsi

Kilde: Helsedirektoratet.