Informasjon

Forhøyet hjelpestønad

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

Temaside om Korona

Forhøyet hjelpestønad skal sette foreldre/personer i foreldres sted i stand til å pleie et barn under 18 år som bor hjemme og som har vesentlig større behov for tilsyn, pleie og annen hjelp enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad. Du kan få hjelpestønad selv om barnet ikke bor hjemme hele tiden. Hvis barnet bor mindre enn halvparten av tiden hjemme, kan satsen for forhøyet hjelpestønad bli redusert.

Lenke til dokument hos NAV