Informasjon

Fornyet vurdering - second opinion

Dersom du ønsker deg en ny vurdering av din tilstand hos en annen allmennlege eller en annen spesialist, har du rett til å be om fornyet vurdering. Dette kan du gjøre uten at du behøver å oppgi noen grunn for det.

Noen ganger ønsker vi av ulike grunner å få en annen lege enn den vi vanligvis bruker til å vurdere en tilstand vi allerede har fått vurdert. Det kan være at du er usikker på om den diagnosen/behandlingen du har fått, er riktig, eller kanskje ønsker du bare en bekreftelse fra en annen lege/spesialist eller et annet sykehus.

I pasientrettighetslovens §2-3 står det: "Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand."

Kan la være å henvise deg

Du behøver ikke å oppgi noen grunn for hvorfor du vil ha en fornyet vurdering - eller "second opinion". Men dersom du har fått tilstanden din vurdert av spesialisthelsetjenesten, må du få en henvisning til ny spesialist fra allmennlege, vanligvis fastlegen din. Imidlertid kan allmennlegen la være å henvise deg til ny spesialist, dersom hun mener at hun har en saklig grunn for dette. Dersom du er usikker på om denne grunnen er gyldig, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket ditt eller Fylkesmannen og rådføre deg med dem. Det er Fylkesmannen du kan klage til, dersom du er uenig med en allmennlege som ikke følger ønsket ditt om å sende henvisning til fornyet vurdering. 

Kun én fornyet vurdering

Det forventes at bruken av retten til fornyet vurdering vil øke i tiden fremover. I så fall følger det med trenden om at stadig flere sender klager til Fylkesmannen, flere bruker Pasient- og brukerombudet og flere sender inn saker til Norsk Pasientskadeerstatning. Dette viser at vi stiller flere krav til helsetjenesten, og at vi har blitt bedre kjent med våre rettigheter som pasienter. En fornyet vurdering kan være nyttig både for legen og for deg som pasient. Du føler deg tryggere dersom to grundige gjennomganger viser det samme, og legen/sykehuset står ikke alene om vurderingene og anbefalingene. Dessuten kan det for mange pasienter være godt å oppleve at deres ønsker etterkommes, og kanskje føler du deg mer delaktig i prosessen.

Skulle det vise seg at en fornyet vurdering gir et annet resultat, bør du rådføre deg med fastlegen din om hvilken vurdering som skal legges til grunn for diagnose og videre behandling. Selv om du får to ulike vurderinger, så har du ikke rett til å få en tredje. Det betyr ikke at du automatisk ikke vil få det, men at du ikke kan kreve det. I praksis er dette sjelden et problem fordi du vil være inne i systemet, og et slikt tilfelle vil vanligvis kreve og føre til ytterligere undersøkelser.

Rett til fornyet vurdering hos allmennlege

Dersom du ønsker en ny vurdering av en annen allmennlege enn din fastlege, står du fritt til å oppsøke en annen lege, men de har ikke plikt til å ta imot deg. For at legen kan undersøke/behandle deg på grunnlag av folketrygden, kan ikke din fastlege være i samme gruppepraksis/kontorfellesskap. Det er også en forutsetning at du samtykker i at legen sender rapport/journalnotat til din fastlege. Hvis alle vilkårene er oppfylt, betaler du bare vanlig egenandel for en slik time.

Dersom du generelt er misfornøyd med legen din, har du rett til å bytte fastlege. Det er kommunen som plikter å sørge for at kapasiteten er stor nok til at mulighetene for å bytte fastlege er tilstede. Det må også være kapasitet nok til å sikre mulighet for en "second opinion" (§4, Forskrift om fastlegeordning i kommunene) . Du trenger ingen henvisning til en annen allmennlege, du kan selv ta direkte kontakt.

Vil du vite mer?