Enkel

Fri rettshjelp

Du kan søke fylkesmannen om fri rettshjelp dersom betingelsene for dette er oppfylt. Les mer om Fri rettshjelp hos Statens Sivilrettsforvaltning.

Andre som kan gi deg fri juridisk hjelp er jusstudenter

  • Jussbuss
  • Jusshjelpa i Nord-Norge (Tromsø)
  • Jussformidlingen i Bergen
  • Jushjelpa i Midt-Norge (Trondheim)

Oversikt over noen offentlige instanser og interesseorganisasjoner som kan gi deg hjelp

  • Lenkesamling om pasient- og brukerrettigheter
  • Lenkesamling om brukerrettigheter
  • Pasient- og brukerombudet
  • Norsk Pasientforening

Lenker