Enkel

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Du kan søke fylkesmannen om fri rettshjelp dersom betingelsene for dette er oppfylt. Les mer om Fri rettshjelp hos Statens Sivilrettsforvaltning.

Andre som kan gi deg fri juridisk hjelp er jusstudenter

Oversikt over noen offentlige instanser og interesseorganisasjoner som kan gi deg hjelp

Lenker