Informasjon

Generisk bytte

Har du opplevd at apoteket spør om du vil bytte til et annet og rimeligere legemiddel? Hvis det finnes flere legemidler med samme virkestoff kan du bytte til det rimeligste alternativet. Ordningen kalles generisk bytte.

Temaside om Korona

Innenfor hver byttegruppe (gruppe av legemidler som er byttbare og som inngår i byttelisten publisert av Legemiddelverket) etableres en pris ("indekspris") som folketrygden refunderer, uavhengig av hvilket legemiddel innenfor byttegruppen som apoteket faktisk utleverer til kunden.

Dersom du bruker et legemiddel som har et medisinsk likeverdig alternativ, kan du bytte. Disse legemidlene inneholder samme virkestoff, men har forskjellig produsent og merkenavn. Pakningens utseende, navnet, smaken og fargen kan variere, men virkningen er den samme. I de tilfeller hvor det finnes like legemidler med ulik pris, kan du derfor oppleve at apoteket spør deg om du vil bytte til et annet og rimeligere legemiddel.

Alle legemidler som er byttbare er godkjent av Statens legemiddelverk som medisinsk likeverdige. Disse legemidlene tilfredsstiller de samme strenge kravene til kvalitet som alle andre legemidler. Det er også Legemiddelverket som godkjenner hvilke legemidler som er like og som apoteket får lov til å bytte. Du kan derfor føle deg trygg ved bytte av legemidler.

For en del byttbare legemidler har Stortinget vedtatt innføring av et såkalt "indeksprissystem" fra 1. mars 2003. Folketrygden refunderer indeksprisen for de legemidlene som omfattes av ordningen. Når du kommer på apoteket, kan du få spørsmål om du ønsker å bytte til et rimeligere merkenavn enn det legen har forskrevet. Sier du ja til byttet, får du et likeverdig legemiddel til indekspris, dvs. uten å måtte betale ekstra. Dersom du insisterer på å få utlevert det merkenavnet som står på resepten, og det er dyrere enn indeksprisen, må du betale mellomlegget selv. I tillegg må du betale ordinær egenandel. Vær klar over at utgifter utover indekspris ikke kan påføres egenandelskortet og at de ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort. Det er ingen andre endringer i praktiseringen av egenbetalingen for medisiner. Egenandelstaket for 2019 er kr. 2369,- per år og maksimal egenandel per resept er kr. 520,-

Hvis du går med på at apoteket bytter, vil du aldri behøve å betale mer enn den vanlige egenandelen.

Hensikten med indeksprisordningen er å oppnå økt bruk av rimeligste alternativ når det finnes like medisiner med ulik pris. Dette tjener både du og samfunnet på!

Informasjon om "indeksprissystemet" og "generisk bytte" finnes også på www.legemiddelverket.no. Se også Forskrift om endring i forskrifter vedrørende indeksprissystemet for visse legemidler.