Informasjon

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad og eventuelt stønad til båretransport når den avdøde var medlem av folketrygden.

Temaside om Korona