Informasjon

Grunnstønad

Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsettelse.

Les om grunnstønad hos NAV.

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade, funksjonshemming eller medfødte funksjonsnedsettelser. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.