Intervju

Har kjempet i ett år for å få tildelt kontaktlege

I over ett år har Arne Slåmot kjempet for å få oppnevnt kontaktlege, en lovfestet rett man har ved alvorlig sykdom og behov for oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunnen for kontaktlegeordningen i spesialisthelsetjenesten er lovbestemmelser gjeldende fra september 2016. Disse medfører at pasienter med en alvorlig sykdom, skade eller lidelse som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Dette er en rett for pasienten og en plikt for spesialisthelsetjenesten, ifølge Helsedirektoratets veileder om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Ordningen gjelder innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Hensikten med endringene er å gjøre oppfølgingen av hver enkelt pasient bedre, tryggere og mer effektiv.

-Åpenbart at legene ikke visste hva jeg snakket om

Arne Slåmot har enda ikke fått tildelt kontaktlege, til tross for at han har et langvarig, kronisk sykdomsforløp, og første gang etterspurte kontaktlege tidlig i 2017.

- Jeg har hatt hyppige innleggelser på sykehus opp gjennom årene, også en rekke ganger etter at ordningen ble innført, sier Slåmot.

- Våren 2017 var jeg innlagt en periode. Da spurte jeg legene som gikk på visitt, om det var opprettet kontaktlege for meg. Jeg spurte tre ulike leger, hver for seg. Det var åpenbart at i allefall disse tre legene ikke visste hva jeg snakket om. Den ene forvekslet det med ansvarlig lege, og sa at "i dag er det meg, i morgen er det en annen lege". Mitt inntrykk er at ordningen ikke er kjent i det hele tatt, sier Slåmot.

Slåmot spurte ingen overordnet lege, ettersom han antok at det ville bli vanskelig å få en prat med seksjonsoverlegen. Derfor fulgte han opp med en skriftlig henvendelse til Ahus, der han ba om å få oppnevnt en kontaktlege i henhold til lov.

- Jeg hadde forventet en rask og ukomplisert tildeling av kontaktlege. Jeg forsto at ordningen ikke var helt etablert og oppe, men ettersom det var innført lovmessig, håpet jeg at jeg kunne komme i gang så fort som mulig, sier Slåmot.

Neste side