Intervju

Har kjempet i ett år for å få tildelt kontaktlege

Temaside om Korona

Fikk beskjed om at ordningen gjaldt kreftpasienter

Slik gikk det ikke. Brevet som ble sendt i begynnelsen av desember 2017, kom det ikke svar på før etter at det hadde gått mer enn tre måneder. Svaret, fra en seksjonsoverlege, var et avslag.

- Jeg synes svaret var preget av uvitenhet, når jeg får som svar at denne ordningen kun gjelder alvorlig syke kreftpasienter. Da forsto jeg etterhvert at vedkommende som svarte, ikke kunne ha satt seg inn i veilederen fra Helsedirektoratet, sier Slåmot.

Selv fant han tidlig frem til veilederen.

- Jeg tenkte at jeg måtte finne noe til å hjelpe meg med, hvis det er så usikkert hvem som har krav på kontaktlege. Men i veilederen står det forholdsvis lettfattelig hvem som har krav på denne rettigheten, og det er eksempler på både hvem som har krav på det, og hvem som ikke har krav på det, sier Slåmot.

Forrige side Neste side