Intervju

Har kjempet i ett år for å få tildelt kontaktlege

Temaside om Korona

Klaget på vedtaket

Etter å ha diskutert forholdet med Pasientombudet i Oslo og Akershus, skrev han en klage på vedtaket som ble sendt til Ahus ved sykehusdirektøren i mars 2018.

- Jeg ba om å bli informert om utviklingen i saken og snarest mulig bli orientert om vedtaket ble endret eller om det ble sendt til Fylkesmannen for avgjørelse. Jeg har fortsatt ikke fått skriftlig svar på klagen, heller ingen skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt - slik man normalt skal ha etter tre uker. Men 11. juli fikk jeg en telefon fra saksbehandler i Kvalitetsenheten på Ahus. Da fikk jeg beskjed om at saken var ferdigbehandlet og sendt tilbake til seksjonslege ved endokrinologisk avdeling. Vedkommende var på ferie, men var ventet tilbake i august, slik at jeg ville få svar da, sier Slåmot.

Men per 2. oktober 2018, hadde det fortsatt ikke kommet noe svar.

- Det er også litt merkelig saksbehandling at de sender klagen tilbake til legen som fattet det forrige vedtaket, uten å sette noen føringer. Slik jeg ser det, er saken såpass åpenbar at de enten burde skåret igjennom og gitt medhold, eller sendt det videre til Fylkesmannen. Ifølge Fylkesmannen skal rettighetsklager prioriteres, sier Slåmot.

I Ahus svar på kritikken (12.10.18) forteller fagdirektør Pål Wiik at Slåmot nå har fått tildelt kontaktlege. Les hele Ahus svar på kritikken her: - Slåmot sin kritikk er forståelig

Forrige side Neste side