Intervju

Har kjempet i ett år for å få tildelt kontaktlege

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forstår at ordningen kan oppleves utfordrende

Slåmot har noen tanker om at kontaktlegeordningen kanskje kan oppleves utfordrende for spesialisthelsetjenesten.

- Kanskje har ikke lovgivende og bevilgende myndigheter fulgt opp med nok bevilgninger etter at loven trådte i verk. Det kan være spesialisthelsetjenesten opplever et, mer eller mindre uttalt, krav om at dette må ordnes innen gjeldende økonomiske rammer, eller at midler må omprioriteres. Slik jeg ser ordningen, er det klart at det er en omfattende oppgave man har pålagt sykehusene. Jeg kan ha forståelse for, eksempelvis en seksjonsoverleges, vegring mot å åpne slusene for en rekke krav om å opprette kontaktlege. Men når denne ordningen er innført som en plikt for sykehusene og en rettighet for pasientene, så er det ikke opp til ledelsen for en avdeling eller for den saks skyld - ledelsen for sykehuset, å vurdere om og til hvilke pasientgrupper, rettigheten skal innføres. Rettigheten er gitt i lov, og oppgaven er klart definert i veilederen fra departementet; avdelings- og sykehusledelsen er ikke gitt stort skjønnsrom i denne sammenheng. De må sørge for å gjennomføre de oppgaver de er pålagt og til den tid de er pålagt å gjøre dette. Og i så måte er man nå langt på overtid, sier Slåmot.

Forrige side