Informasjon

Hvit resept

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til medisiner på hvit resept gjennom bidragsordningen.

Hvit resept er den vanlige resepten som benyttes når det forskrives legemidler som krever resept, og som ikke omfattes av blåresept-ordningen. Som hovedregel må pasienten selv dekke alle utgifter til medisiner på hvit resept, og beløpet teller ikke som egenandel i forhold til frikortsordningen.

Når særlige grunner foreligger, kan det søkes om bidrag til legemidler forskrevet på hvit resept. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som fastsetter reglene, og HELFO som administrerer regelverket.

Les mer hos Helsedirektoratet