Informasjon

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-avtalen ble fra 01.01.2019 utvidet til å gjelde for hele arbeidslivet. Målsettingen er å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Temaside om Korona

Se detaljert beskrivelse av ordningen med inkluderende arbeidsliv (IA) hos NAV.

Bakgrunn for avtalen

"Et inkluderende arbeidsliv" er navnet på en intensjonsavtale mellom en bedrift og det stedlige trygdekontor. Bedrifter som inngår i en slik avtale, kalles ofte ia-bedrifter. Initiativet til avtalen kommer fra myndighetene.

Avtalen "Et inkludrende arbeidsliv" er en intensjonsavtale som i perioden 2019-2022 har følgende mål:

  • at sykefraværet reduseres
  • at frafallet fra arbeidslivet reduseres

To innsatsområder er valgt ut for å oppnå målet:

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Innsats mot lange og/eller hyppige gjentagende sykefravær

Les mer på NAV sine sider og Idébanken.org