Informasjon

Når bør du klage

Temaside om Korona

Egner seg ikke til konfliktløsning

Det er ikke like hensiktsmessig å klage i alle tilfeller, men i noen tilfeller bør du gjøre det. Du bør klage:

  • Dersom du mener at du har fått for lite hjelp eller feil helsehjelp.
  • Dersom du føler det er nødvendig å klage for å medvirke til at tjenesten blir bedre. Det vil være spesielt aktuelt dersom det blir gjort faglige feil på sykehus, av leger eller av annet helsepersonell.
  • Dersom du vil søke erstatning for skader du har fått som følge av feil behandling, feil diagnose eller forsinket diagnostikk, er dette en sak for Norsk Pasientskadeerstatning og ikke en klagesak for Helsetilsynet.

-Men jeg tror ikke klagesaker egner seg til konfliktløsning, der det primære ønsket er at Helsetilsynet skal fungere som oppmann i en uenighet mellom pasient og helsepersonell, sier Braut.

Forrige side Neste side