Informasjon

Når bør du klage

Temaside om Korona

Endelig klageinstans

Når du skal sende klagen din, skal den være skriftlig, og den skal være underskrevet av den det gjelder. Dersom saken din hører inn under spesialisthelsetjenester, kan du få hjelp og råd av pasientombudet i fylket ditt. Klager som gjelder feil du mener er begått i forhold til behandling du har fått, altså tilsynssaker, skal til Helsetilsynet i fylket.

- Klagesaker som gjelder manglende eller for lite tilbud, skal til den som egentlig har ansvaret for dette tilbudet. Det kan være for eksempel sykehuset eller kommunen. Dersom de ikke finner noen grunn til å endre sine avgjørelser, videresender de klagen til Helsetilsynet i fylket, som er den endelige klageinstansen i slike saker, sier Braut.

Forrige side Neste side