Informasjon

Når bør du klage

Temaside om Korona

Å klage kan gi deg et bedre tilbud

Ved å klage kan du oppnå å få et tilbud som du først ikke fikk. For eksempel en sykehjemsplass istedenfor et tilbud om hjemmehjelp. I tilsynssaker kan ikke Helsetilsynet gjøre så mye for den enkelte, for da har ofte skaden allerede skjedd, men klanderverdige forhold blir påpekt og kommer frem i lyset.

- Det går ikke an å gjøre om igjen det som har blitt gjort feil, men du får bragt saken på rett bord. Noen tror likevel at de kan oppnå mer enn de egentlig kan ved å klage. Helsetilsynet vurderer om sakene de får inn er i strid med de lovene som gjelder. Det vil si at utgangspunktet for vår reaksjon er at det foreligger et lovbrudd. Selv om vi kan se at noe er uheldig gjort, kan vi ikke gjøre noe mer med det i form av formelle reaksjoner, dersom det ikke er et brudd på loven. I slike saker kan vi likevel påpeke områder for forbedring hos tjenesteyteren. Det er sjelden vi får klager som er bare tull. Folk har grunn til å klage på behandling som er under gjennomsnittet, men mange blir nok frustrerte når det ikke kommer noen formell reaksjon fordi det ikke er et brudd på lovverket, sier Braut.

Forrige side Neste side