Informasjon

Når bør du klage

Temaside om Korona

Flere klager

Utfallet av en klage kan også være skriftlig "refs", advarsel til den som er ansvarlig for å ha gitt deg dårlig behandling, eller tap av autorisasjon (offentlig godkjenning) som helsepersonell.

I 2016 fikk Statens helsetilsyn 454 nye saker til behandling. Det var 432 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som ble ferdigbehandlet i 2016. Av sakene som ble ferdigbehandlet var 381 saker oversendt fra fylkesmennene, 12 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 39 startet hos Statens helsetilsyn.

- De andre sakene er det litt vanskelig å gi noe fast tall på, ettersom de er i stor vekst for tiden. Veksten kommer av at folk er blitt bedre kjent med denne typen klagemulighet. Hittil har vi hatt bare noen få hundre klager i året på helsesaker, mens det kommer årlig inn 4-5000 klager på sosialsaker. Derfor tror vi at det er for få som klager på helsesaker, men vi tror at flere kommer til å klage når de blir klar over at denne rettigheten eksisterer, sier Braut.

Forrige side Neste side