Informasjon

Når bør du klage

Når bør du klage? Dersom du mener at du ikke har fått den behandlingen, informasjonen eller hjelpen du har krav på, har du rett til å klage.

Forrige side