Informasjon

Når du vil kreve erstatning

Når du vil kreve erstatning må visse vilkår være oppfylt. Dette kan være skader på grunn av svikt i behandlingen, eller erstatning for bivirkning av legemiddel.

Temaside om Korona

Norsk Pasientskadeerstatning

NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Du kan søke erstatning for svikt i behandlingen, dette kalles pasientskade. Du kan også søke erstatning for bivirkninger av legemiddel, det kalles legemiddelskade.

Legemiddelskade

Litt forenklet kan man si at legemiddelskader er skader som skyldes innholdet i et legemiddel. Du kan for eksempel få alvorlige skader som leversvikt, nyresvikt, blødninger eller andre bivirkninger.
Hvis skaden skyldes bruk av medisiner som du selv har kjøpt i butikken eller reseptfritt på apotek, vil vi alltid vurdere skaden som en ren legemiddelskade, ikke som en pasientskade. Erstatningskravet vil da bli behandlet etter særskilte regler om legemiddelansvaret i produktansvarsloven.

Pasientskade

En pasientskade derimot, skjer som regel på grunn av en behandlingssvikt hos helsepersonell. Du kan for eksempel få feil medisiner eller feil dose fra legen din, og du får en skade på grunn av det.

Hva skal til for å få erstatning?

Visse vilkår må være oppfylt for at du kan ha rett til erstatning.

Disse vilkårene samt skademeldingsskjema, finner du på NPE sine sider: www.npe.no

  • Vilkår for erstatning for pasientskade finner du her
  • Vilkår for erstatning for legemiddelskade finner du her

Det koster ingen ting å søke om erstatning fra NPE. Skademeldingsskjema finner du her

 

Andre erstatningsordninger

Dersom man mener at man er påført økonomisk tap eller mener seg berettiget til oppreisning som følge av feilbehandling, feil vedtak m.m., kan det reises sak om erstatning. Dette kan du lese mer om hos Helsetilsynet. Dokumentet finner du her.

Vil du vite mer?