Enkel

Pårørende - rett til informasjon

Helsepersonell har taushetsplikt om helsetilstanden din og den behandling du får. Du kan likevel samtykke til at andre får informasjon. Les mer om dette i informasjon fra Helsedirektoratet.

Du kan også lese mer om Å være pårørende på Helsenorge.no

Lenker

  • Pasientrettighetsloven § 3-3 - Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
  • Pasientrettighetsloven § 7-2 - Klage