Enkel

Pårørende - rett til informasjon

Helsepersonell har taushetsplikt om helsetilstanden din og den behandling du får. Du kan likevel samtykke til at andre får informasjon. Les mer om dette i informasjon fra Helsedirektoratet.

Du kan også lese mer om Å være pårørende på Helsenorge.no

Lenker