Informasjon

Reisetilskudd

For å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid, kan du i stedet for sykepenger få reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra reiseutgifter til og fra arbeidsstedet. Du kan også få reisetilskudd sammen med graderte sykepenger.